Menu

Współczynnik przewodności cieplnej - λ

Przewodność cieplna jest miarą zdolności materiału do przekazywania ciepła. Im niższa wartość współczynnika λ danego materiały, tym lepsze są jego właściwości termoizolacyjne.

Poniższa tabela przedstawia porównanie współczynnika przewodności cieplnej dla różnych materiałów:

Aluminium λ = 200 W/mK
Woda λ = 0.58 W/mK
Drewno λ = 0.12 W/mK
Kauczuk λ = 0.033* W/mK
  *  w temp. 0°C dla K-FLEX ST  ≤ 25 mm
back to top