Menu

K-FLEX POLSKA - Specyfikacja produktów K-FLEX

Produkty nietoksyczne

Wiele materiałów izolacyjnych to materiały porowate i włókniste. W przypadku tego typu materiałów obecności wilgoci i materii organicznej umożliwia namnażanie się bakterii, pleśni i grzybów. Nasze produkty nie są podatne na tego rodzaju zagrożenia i tym samym przyczyniają się do poprawy jakości oddychanego przez nas powietrza. Zatroszczyliśmy się o to, aby nasze produkty nie emitowały VOC - lotnych związków organicznych i kolejno o ochronę jakości powietrza, modyfikując składniki oraz proces produkcyjny a także badając produkty w certyfikowanych jednostkach. W USA nasze produkty posiadają certyfikację GREENGUARD wydaną przez laboratorium AQS (Air Quality Science). Ten prestiżowy certyfikat wykonany w ramach programu „Greenguard for Childrens&Schools” gwarantuje, że produkt nie emituje substancji toksycznych. W Europie uzyskaliśmy podobny certyfikat wydany przez niemiecki instytut EPA, który certyfikuje nasz produkt jako zupełnie nieszkodliwy jeżeli chodzi o emisję substancji do atmosfery. Izolacje ze spienionego kauczuku nie będąc materiałami włóknistymi nie stwarzają żadnego zagrożenia związanego z uwalnianiem cząstek, które mogą być wdychane wywołując potencjalnie szkodliwe działanie. Są zatem idealnymi produktami do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, w szpitalach. Są one także wykorzystywane w pomieszczeniach czystych: pomieszczeniach wykorzystywanych do produkcji mikrochipów gdzie obecność nawet minimalnej ilości kurzu i brak zanieczyszczeń są fundamentalnym warunkiem skuteczności procesów produkcyjnych.

Read more...

Odporność na dyfuzję pary wodnej (µ)

Nasze produkty pochłaniają wodę niezwykle wolno. Im wyższa wartość współczynnika odporności na dyfuzję pary wodnej oznaczonego jako Mu (µ), tym większa jest stałość właściwości użytkowych w czasie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza przy izolacji instalacji chłodniczych w przypadku których, grubości izolacji zostają tak dobrane, aby temperatura izolowanej powierzchni utrzymywała się na wyższym poziomie od punktu rosy w pomieszczeniu. Wilgoć z pomieszczenia będzie próbowała się przedostać przez izolację w celu osiągnięcia warunków równowagi. Jako że przewodność cieplna wody wynosi 0.58 W/(mK) jest zatem 16 razy wyższa od naszej izolacji, pochłanianie pary wodnej mogłoby doprowadzić do zmniejszenia wydajności izolacji. Tworzenie się skroplonej pary wodnej na powierzchni rurociągów i instalacji jest główną przyczyną korozji pod warstwą izolacji, która niezwykle szybko prowadzi do zniszczenia rurociągów i instalacji.

Read more...

Struktura zamknięto komórkowa

Zamknięto komórkowe izolacje termiczne oferują wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi otwarto komórkowymi produktami i produktami z wełny lub włókna szklanego:
Charakteryzują się lepszą przewodnością cieplną, ponieważ powietrze zawarte w zamkniętych komórkach posiada mniejszą możliwość przemieszczania się w porównaniu do produktów otwarto komórkowych, a zatem zjawisko konwekcji zachodzące w ramach wymiany termicznej występuje z mniejszym natężeniem.
Dyfuzja pary wodnej wewnątrz izolacji termicznej jest znacznie ograniczona, a zatem przewodność cieplna będzie zapewniona przez dłuższy czas, nawet bez użycia powłok ochronnych.
Właściwości mechaniczne są znacznie lepsze.
W naturalny sposób uniemożliwiają namnażanie się bakterii, ponieważ bakterie nie mogą przemieszczać się wewnątrz struktury materiału.

Read more...