Menu

K-Flex R&D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego K-Flex R&D Sp. z o. o.”

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej realizację wieloletniej agendy badawczej, której celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności grupy K-Flex na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki opracowaniu i wdrożeniu na rynek gamy innowacyjnych w skali światowej mat, otulin i pianek technicznych na bazie spienionego kauczuku, poprzez udoskonalenie produktów posiadanych obecnie w ofercie, mających szerokie zastosowanie głównie na rynkach izolacji termicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz automotive.  

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie przez produkty gotowości do wdrożenia. Wdrożenie wyników badań B+R umożliwi wprowadzenie na rynek sześciu wysoce innowacyjnych produktów, z których każdy będzie się charakteryzował parametrami nieosiągalnymi obecnie dla produktów konkurencyjnych.  

Wartość projektu: 8 186 880,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 863 680,00 zł

 

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo K-Flex R&D Sp. z o.o. projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 o nazwie Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego K-Flex R&D Sp. z o.o. (dalej: Projekt) zachęcamy do wzięcia udziału w przetargu na:

  1. Dostawę mikroskopu stereoskopowego - ostateczny termin złożenia oferty 28.08.2017 godzina 08.00
    Wszelkie niezbędne informacje do wzięcia udziału w przetargu znajdą Państwo załącznikach
    Zamawiający informuje ze w dniu 21 oraz 23 sierpnia wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące zapytanie. Odpowiedzi zamawiającego na pytania znajdują się w załączniku.

back to top