Menu

banner applicazioni industry firestopping

Izolacje wysokotemperaturowe mogą być stosowane w przemyśle petrochemicznym, hutniczym, ceramicznym metalurgicznym oraz motoryzacyjnym. Dodatkowo mogą być stosowane w budownictwie jako materiał izolacyjny różnego rodzaju instalacji. Posiadają wysoką odporność temperaturową i chemiczną. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.
Izolacje wysokotemperaturowe

INSULFRAX ® SF

Insulfrax S small

Temperatura klasyfikacyjna 1200oC

Różnorodność grubości i gęstości

FYREWRAP ®

FyreWrap small

Niepalny (IMO A 799 (19))
Klasa palności A1 (EN 13501-1)

EXELFRAX ® 550

 

excelfrax small

Temperatura klasyfikacyjna 500o

Wyjątkowo niska przewodność cieplan

Conti® Thermo-Protect.

CTP small

System elastycznej izolacji do zastosowań w przemyśle.

Szeroki zakres temperatur: możliwość stosowania systemu w temperaturze do 250°C.

INSULFRAX ® LT

Insulfrax lt small

Temperatura klasyfikacyjna 1200oC

Ulepszone właściwości fizykochemiczne

INSULFRAX ® S

Insulfrax S small

Temperatura klasyfikacyjna 1200oC

Różnorodność grubości i gęstości